בית / רשלנות רפואית בלידה / רשלנות רפואית בהפלה
רשלנות בהפלה

רשלנות רפואית בהפלה

על פי הסטטיסטיקה, הפלות מתרחשות בקרב אחת לארבע נשים. הפלה טבעית תחשב לסיום היריון בגין סיבות טבעיות, בעוד הפלה מלאכותית היא סיום הריון שלא מסיבות טבעיות.  על פי הנתונים הקיימים רוב רובן של ההפלות מתרחשות לרוב בשלבים הראשונים של ההיריון הראשון. כאשר מדובר בהפלות המתרחשות בשבועות הראשונם, ייתכן והאשה כלל לא תדע שהיא היתה בהיריון והעובר נפל. בכחמישים אחוז מההריונות, ההפלה תתבצע באופן יזום או מוקדם ולפיכך, לא יהיה מדובר בלידת עובר חי.

 

רשלנות רפואית בהפלה – (הפלה בעוולה)

המונח הפלה בעוולה מתייחס להפלה שנעשית על ידי אישה שעוברת הפלה כתוצאה מרשלנות רפואית של רופא או מיילד.

 

קיימים לפחות שני סוגים של הפלה בעוולה.

  • מידע מוטעה שנמסר בנוגע להיריון:

במקרה של הסוג הראשון של רשלנות רפואית בהפלה, אישה הרה יכולה לחפש ייעוץ רפואי בנוגע לסכנות הקשורות להמשך הריונה.  היועץ  בטעות טוען שההיריון טמון בסיכונים לאישה, ומכך היא מחליטה לעבור הפלה. לאחר מכן נודע שהמידע שניתן על ידי הרופא שגוי.

  • חוסר מידע בנוגע לבריאותו של העובר:

במקרה של הסוג השני של רשלנות רפואית בהפלה, האישה מחפשת עזרה בנוגע לבריאות של העובר, ואחר כך מחליטה לעבור הפלה לאחר שמגלה שהתינוק פגום או סובל מנכות כלשהי. גם פה, בסופו של דבר היא מגלה שהמידע שניתן לה שגוי.

 

מהם הגורמים להפלה?

ישנן סיבות רבות שבגינם היריון מסתיים בהפלה ובתוכן גיל מבוגר של האשה, זיהומים ומחלות אשר מפריעות לאספקת דם לעובר, קרישיות דם, בעיות התפתחות של העובר וכדומה. התפתחות לקויה של העובר נקראת תסמונות כרומוזומליות ובמקרים אלו, לרוב הוא ייפול באופן טבעי. מבנה גוף האשה יכול גם הוא להיות גורם להפלות, כגון צוואר רחם חלש או פתיחה מוקדמת של צוואר רחם, כאשר לא ניתן להמשיך ולהחזיק את העובר.

 

מקרים של הפלה מלאכותית

עד השבוע ה-24 עובר לא יכול להתקיים מחוץ לרחם בכוחות עצמו. אם עד למועד זה החליטה האשה לסיים את ההיריון מיוזמתה, הרי שמדובר בהפלה מלאכותית. לרוב החלטה כזו היא תוצאה של התפתחות לא תקינה של העובר או החלטה אישית שלא ללדת את העובר. על פי חוק, על מנת לבצע הפלה כאמור, יש צורך לקבל את אישור הוועדה להפסקת היריון, וגם זאת כאמור, רק עד השבוע ה-24 להיריון אלא במקרים יוצאי דופן ואז יהיה צורך באישור "ועדת על". הפלות מלאכותיות על פי חוק, יש לבצע במוסדות רפואיים אשר מחזיקים באישור משרד הבריאות לביצוע הפלות. חשוב לציין, כי מאחר וביצוע הפלה בשל אבחון מום בעובר בשלבים מאוחרים של ההיריון, קרי לאחר השבוע ה-24, צריכה לקבל את אישור הוועדה, אזי גם בית המשפט עלול לראות בחומרה טעות בשיקול הדעת של הוועדה.

 

רשלנות רפואית בהפלות

כאשר הצוות הרפואי נוהג שלא על פי הזהירות הנדרשת ועקב כך, גורם לנזקים רפואיים למטופל, הרי שקיימת עילה לתביעת רשלנות רפואית. במקרים של הפלות, רשלנות רפואית תחול בגין התנהלות רשלנית של הצוות המטפל. אם במהלך ביצוע ההפלה, נגרמו כתוצאה מרשלנות והתנהלות לקויה של הצוות המטפל, נזקים בריאותיים לאם, הרי שקיימת עילת תביעה.  מאחר והפלות מתבצעות בשלבים מוקדמים של ההיריון, קיימת בעיה להוכיח כי העובר יכול היה להיות בריא, שכן שלמותה ניזוקה בעת ביצוע ההפלה. לעומת זאת, הפלות בשלבים מאוחרים יותר, אשר מוגדרים כלידה מוקדמת, כבר קיימת אפשרות לבצע בדיקה פתולוגית של העובר וכך, לקבל ראיות באשר לאבחון מומים, כפי שצפו על ידי הרופאים והובילו לביצוע הלידה.

 

פיצויים בגין תביעות רשלנות בהפלות

תביעות רבות בגין רשלנות כאמור, מוגשות לאחר שמסתבר לאשה כי ההיריון נקטע שלא לצורך כתוצאה מאבחון לקוי ורשלנות רפואית. בנוסף לכך, תהליך ההפלה עצמו יכול להיות כרוך ברשלנות ולגרום לנזקים, למשל אם שארית שיליה לא נוקתה כראוי, העובר לא הוצא בשלמותו או הוצא אך נשאר בחיים. כל אלו יכולות להוות עילות לתביעת רשלנות רפואית בהפלות ולקביעת פיצויים על ידי בית המשפט. במקרים אלו בית המשפט שם לנגד עיניו את הכאב והסבל של ההורים ובנוסף לכך, את ההוצאות שנגרמו לו במהלך ההיריון וההפלה.

 

ניהול תביעת רשלנות רפואית בהפלות

בכל חשש לקיומה של רשלנות רפואית בהפלה או לגרימתה של הפלה בעקבות רשלנות רפואית, יש לפנות להתייעצות עם עורך דין מומחה וחשוב מאוד לוודא כי מדובר בעורך דין מנוסה, שניהל תביעות רשלנות רפואית בלידה. עורך הדין יבחן תחילה את הנסיבות, התיעוד הרפואי והאם קיימת עילה להגשת התביעה ומהם סיכויי הצלחתה. ישנם מקרים שבהם אפשר להמנע מהגשת תביעות ובמקום זאת, לנהל משא ומתן מול המוסד הרפואי במטרה להשיג פשרה, שתעניק לנפגע פיצוי כספי הולם. על זאת יש כאמור, להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום, לרבות ביצוע משאים ומתנים והליכי גישור כאמור.

 

מושגים אנאלוגיים:

היריון\היווצרות בעוולה:

"היריון בעוולה" הוא ניתן להשוואה לצורות האחרות של רשלנות המקרבות ללידה. קטגוריה אחת של רשלנות הקשורה ללידה כוללת מקרים בהם רשלנות מצדו של הנאשם גורמת ללידה של תינוק בריא אך לא רצוי על ידי האם.  הרשלנות יכולה להיות בייצור, אספקה והזנה של אמצעי המניעה. בביצוע של עיקור או קשירת חצוצרות, או בביצוע של הפלה. המקרים האלה נקראים "היריון בעוולה" (או היווצרות בעוולה במקרים מסויימים). בצורה מסוימת, הם מציגים את המקרה ההפוך של  הפלות בעוולה, למרות שלא מדובר בהפך גמור.

לידה\חיים בעוולה

עוד קטגוריה של רשלנות בלידה, יותר קרובה להפלה בעוולה, כוללת מקרים של אישה שמחפשת עצה רפואית בנוגע לבריאות העובר שלה, ומחליטה להפסיק או להמשיך בהיריון שלה. ברגע שהיועץ\רופא טוען שהילד לא יוולד עם מוגבלויות מולדות, הצהרה שתתגלה בסוף כלא נכונה.

קבע בית המשפט כי לא ניתן להוכיח את יסוד הנזק שבעילת החיים בעוולה. באשר לקושי הנוגע לרכיב הקשר הסיבתי בין ההתרשלות לחיים בעוולה, נקבע כי הוא נובע מכך שטיפול רפואי נאות לא יכול היה להביא למניעת המוגבלות ולא רשלנות הרופא גרמה למום בעובר ולפיכך הטלת אחריות במקרה זה תהווה עוול בפני עצמו. מן הפן הערכי ציין כב' המשנה לנשיא כי הגדרת החיים עצמם כנזק והקביעה כי עצם חייו של אדם הם נזק ומוטב היה לו שלא היה נולד, לא עולות בקנה אחד עם תפיסת ערך החיים, ההכרה בקדושתם וזכותו של כל אדם לכבוד ושוויון אף אם הוא בעל מוגבלות – עקרונות אשר זכו לעיגון בחוקי היסוד במדינה מאז נפסקה הלכת זייצוב. בית המשפט אף סקר את סוגיית החיים בעוולה בראי שיטות המשפט בעולם, והגיע למסקנה כי התפיסה לפיה אין להכיר בעילת תביעה עצמאית בגין "חיים בעוולה" משותפת לשיטות משפט רבות, וקיים בשאלה זו מעין קונצנזוס גלובלי שעל אף ואינו מחייב, יש לתת לו את המשקל הראוי.

 

אולי יעניין אותך גם

אפידורל בהריון

רשלנות רפואית במתן אפידורל

כיצד מתבצעת הרדמת אפידורל? מי לא מכירה את האפידורל? כל יולדת שמעה על הטכניקה המאפשרת …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים * 

שלח
close-link