רשלנות רפואית - מה חייבים לדעת לפני שמגישים תביעה?


להצלחת תביעת רשלנות רפואית נדרשים מרכיבים רבים, ביניהם בחינת העילה, איסוף מידע, מתן חוות דעת ואופן ניהול התביעה:

עילה לתביעת רשלנות רפואית ההגדרה הכללית למקרים של רשלנות רפואית היא מתן טיפול רפואי שגרם נזק גופני למטופל, זאת עקב איבחון לקוי או כושל. על מנת לבחון האם מדובר במקרה של רשלנות רפואית, יש תחילה להוכיח את הקשר הישיר בין הנזק הגופני הקיים לבין הטיפול. אחד המבחנים החשובים לכך, הוא מידת הסבירות, כלומר, אם רופא רשם למטופל תרופה כלשהי שגרמה לו זנק גופני אולם פעל באופן סביר כאשר בחר במתן טיפול תרופתי זה, הרי שלא מדובר ברשלנות רפואית. לעומת זאת, אם הטיפול התרופתי שבו בחר הרופא, איננו סביר ביחס למקרים דומים, הרי שקיימת עילה לתביעת רשלנות רפואית.


רשלנות רפואית במקרים מורכבים?

במצבים מורכבים יותר, כגון ניתוחים כושלים, נבחנים פרמטרים נוספים, כגון חובות הזהירות של הרופא כלפי המטופל, על מנת לקבוע חשש לרשלנות רפואית. הגדרות אלו ואחרות, עוגנו בחקיקה ובית המשפט קבע שלושה סוגים, המהווים עילה לתביעת רשלנות רפואית. הראשון מתייחס לביצוע טיפול רפואי רשלני, השני מתייחס למידת האוטונומיה שניתנה למטופל והשלישי להסכמת המטופל. באשר לסוג האחרון, יש להדגיש כי מדובר בביצוע טיפול רפואי, כאשר הרופא מודע לכך שקיים מצב של העדר הסכמה.

כלומר, על מנת להוכיח מצב של רשלנות רפואית יש הכרח להוכיח את התנאים שלהלן:


• הייתה התרשלות הצוות הרפואי – כאן צריך להוכיח שהגורם שמולו מוגשת תביעת הרשלנות הרפואית היה חב לנפגע או הנפגעים חובת זהירות ואשר הפר את חובת הזהירות בנסיבות המקרה.
• נגרם נזק – הנפגע צריך להוכיח שנגרמו נזקי גוף או נפש.
• ישנו קשר סיבתי – על הנפגע להוכיח קשר סיבתי בין נזקים שנגרמו לרשלנות הרפואית של הצות המטפל.


אילו עובדות יבחנו בבית המשפט במצב של רשלנות רפואית? ?

ניהול תביעה בגין רשלנות רפואית מתחילה בהצגת העובדות, תוך הבאת הוכחות, עדויות ומסמכים רלבנטיים, המעידים על הרשלנות לכאורה, שבגינה הוגשה התביעה. בנוסף לאלו, תוגש לבית המשפט חוות דעת רפואית. חוות הדעת צריכה להיות מפורטת ולנתח את כלל מהלכי הטיפול הרפואי ותוצאותיו, לרבות ציון חוות דעת באשר לרשלנות הנטענת. מנגד, באי כוחו של הנתבע, יגישו גם הם חוות דעת ובמקרים מסוימים, בית המשפט יכול להחליט למנות מומחה נוסף מטעמו, על מנת לקבל חוות דעת חיצונית שאיננה תלויה בגורמים התובעים והנתבעים. ההכרעה של בית המשפט בענייני רשלנות רפואית, נשענת בעיקר על מבחן "הסבירות", כפי שצוין לעיל. כלומר, האם הרופא המטפל נהג באופן סביר ביחס לרופאים אחרים, אשר העניקו טיפול בנסיבות דומות למקרה הנידון. על מנת שבית המשפט יקבל תביעות רשלנות רפואית, על התובע להוכיח, בין היתר, כי חלה חריגה משמעותית במבחן הסבירות. שלושה פרמטרים נוספים שיש להוכיח בפני בית המשפט באופן מצטבר, הם התרשלות, הנזק שנגרם עקב הרשלנות וקיומו של קשר סיבתי בין השניים. הסבירות שקיימת התרשלות צריכה לעמוד על למעלה מ-50 אחוז אולם אין צורך להוכיח אחריות אבסולוטית מצד הרופא.צעדים ראשונים לתביעת רשלנות רפואית

בפתח הדברים, כדאי לדעת שגם בתיקי רשלנות רפואית חלה התיישנות לאחר שבע שנים, החל מיום הטיפול המהווה עילה להגשת תביעה או לחילופין, מהיום שבו נתגלה הנזק. גם במידה ומדובר במקרה האחרון, עדיין חלה הגבלת התיישנות, לפיה התביעה לא תוגש מאוחר מעשר שנים מיום הטיפול. הצעד הראשון שיש לעשות כאשר מחליטים על הגשת תביעה, הוא לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בתחום ורצוי שיהיה בעל ניסיון מוכח. למה? כי מדובר בהתמחות ספציפית, מורכבת ובדומה לכל תחום משפטי, מומחית וניסיון הינם נקודתיים, כגון תחום פלילים, אזרחי, דיני עבודה וכדומה. בשלב הבא, עורך דין מטעם התובע יבצע את תהליך איסוף הנתונים והתיעודים הרפואיים הרלבנטיים. גם לעניין זה למשל, רצוי שעורך הדין יהיה מנוסה וידע איזה חומר עליו לחפש, באילו דרכים ניתן להשיגו ולבצע את כל הפעולות הנדרשות, על מנת שהתיק הרפואי וכלל המידע יגיעו לידיו.

סיכויי הצלחת תביעה לרשלנות רפואית

לאחר שעורך הדין קיבל לידיו את מכלול התיעוד והמידע באשר למקרה המדובר, הוא צריך לבחון האם קיימת עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית ומה הסיכויים לזכות בתביעה כאמור. יש לקחת בחשבון שנזק רפואי לא נגרם בהכרח מרשלנות, גם אם מדובר בשיקול דעת מוטעה של הרופא המטפל. לכן, על מנת לקבל החלטה אובייקטיבית ושקולה, עורך הדין ימליץ בשלב זה להסתמך על חוות דעת של מומחה בתחום הרפואי ותביעות הרשלנות. גם כאן, יעמדו מכלול שיקולים כגון עלויות, ניסיון ועוד ועורך דין מנוסה שזו תחום התמחותו, יידע לבחור את חוות הדעת ממוחה מתאים. במידה והוחלט להגיש תביעה, עורך הדין ינסח כתב תביעה, שלב חשוב ומהותי, המצריך ניתוח והצלבת מידע, איתור פרמטרים משפטיים ועוד. טעויות בשלב זה עלולות לפסול את התביעה או לפגוע בסיכויי הצלחתה מראש ולכן יש לוודא מראש כי עורך הדין שנשכר מנוסה ובקיא בתחום. גם אם כל התהליך בוצע באופן המקצועי ביותר, יש להביא בחשבון כישורים נוספים של עורך הדין במהלך ניהול וייצוג התביעה בבית המשפט, כגון ניהול משא ומתן במידת הצורך ומיקסום גובה הפיצויים.בסיכומו של דבר, כאשר עושים את מכלול השיקולים לפני הגשת תביעה, לרבות ההיבטים הרפואיים, האישיים והמשפטיים, יש להתחשב גם במרכיב המקצועי ולהקפיד על בחירת עורך דין מומחה ומנוסה בתחום


כתבות אחרונות


סכומים המוענקים על ידי בתי המשפט בישראל בתביעות רשלנות רפואית

באופן כללי, הסכומים המוענקים על ידי בתי המשפט בישראל אינם גבוהים בהשוואה למדינות אחרות, בפרט בהשוואה לארצות הברית.

מבחינה מדעית, הסכומים הוענקו בגין כאב וסבל הם עדיין נמוכים יחסית, אם כי בשנים האחרונות חלה עלייה מסוימת.

פסיקות בדמות עונשים אינם מוענקים בתביעות רשלנות רפואית.

פיצויים גבוהים הוענקו בתביעות של תינוקות שנולדו עם מומים מולדים או כתוצאה מרשלנות במהלך הלידה. תביעות גדולות אחרות נוגעות טיפולים גניקולוגיים או טיפולי הפרייה שונים. בתחומים אלה הוענקו כמה מיליוני שקלים.

ב-15 במרס 2004 בית המשפט העליון בישראל שינה תקדים, שנקבע על ידי אותו בית המשפט לפני כמעט 20 שנים. התקדים החדש (C.A 140/00 עזבונו של מיכאל אטינגר, שיקום ופיתוח החברה על העיר העתיקה של ירושלים) מזהה סוג חדש של נזק: התובע זכאי לפיצוי מן הנאשם עבור אבדן פרנסה במהלך "השנים האבודות" - השנים שבהן תוחלת החיים של הנפגע קוצרה.

פסק הדין חל אם הנפגע נשאר בחיים עם תוחלת חיים קצרה יותר, או מת כתוצאה של המעשה השגוי (ובמקרה זה, עזבונו זכאי לתבוע).

המשמעות של תקדים אטינגר הוא במקרים של תביעות נזקי גוף שבו הנפגע היה מתחת לגיל פרישה. מטבע הדברים, זה הכי משמעותי במקרים בהם התובע היה צעיר מאוד בעת הפציעה.

בטיפול בתביעת רשלנות רפואית, יש לשים דגש ומומחיות בטיפול בפציעות קשות מאודולהתמודד עם מקרים שונין ומגוונים כמו של אנשים משותקים כתוצאה מפגיעת הראש או חוט השדרה, וכן סובלים משיתוק מוחין, מומים מולדים או מחלות גנטיות קשות כתוצאה מרשלנות רפואית.

בכל תחום ותחום יש לפעול להשגת פיצוי מרבי על מנת להבטיח את איכות החיים הגבוהה ביותר לתובע ומשפחתו, וגם על מנת למקסם את היבטי השיקום.

חשוב לעבוד בשיתוף פעולה מקצועי עם מומחים רפואיים מהשורה הראשונה בארץ ובחו"ל, הנותנים במקרים מתאימים חוות דעת רפואיות לתמיכה וביסוס הטענות שיעלו ויוגשו בפני בית המשפט.

יש לזכור, כי ככל שהזמן עובר, יש פסיקות נזיקין חדשות, קביעת תקדימים משפטיים חשובים וכמובן עדכונים בתחום הרשלנות הרפואית. 

שלח
close-link